Kløvertoftens Grundejerforening

Udvikling af nyt logo og opsætning af hjemmeside for den lokale grundejerforening i Vejle. Hjemmesiden indeholder mulighed for at alle beboer kan registrerer sig og bestyrelsen kan udsende mails til alle registrede husstande. Herudover også opsat Facebook gruppe til kommunikation naboerne imellem.
Kløvertoftens Grundejerforening
2021
Grafisk Design, Hjemmeside, Rådgivning
https://www.kloevertoften-vejle.dk
Menu